MẶT NẠ KHÁNG KHUẨN AN LAND

MẶT NẠ KHÁNG KHUẨN AN LAND

Công bố chất lượng sản phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm

Tài liệu này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với MẶT NẠ LỌC BỤI, KHÁNG KHUẨN do CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN LAND sản xuất và phân phối.

Tên sản phẩm: MẶT NẠ LỌC BỤI, KHÁNG KHUẨN.